…din dragoste pentru om
Header

Obiectivele asociatiei

Obiective

Asociatia Complex Care are urmatoarele obiective :

1.  Organizarea de servicii de ingrijiri integrate pentru grupuri specifice de persoane cu nevoi speciale de ingrijire.

2.  Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, prin contract cu casele de asigurari, cu durata de maxim 90 de zile pe an, de care pot beneficia doar persoanele ce fac dovada calitatii de asigurat si au o recomandare de la un medic specialist de spital sau ambulatoriu, in acest sens.

* ingrijirile medicale la domiciliu decontate de casele de asigurari nu presupun ingrijiri de menaj, igiena, socializare, etc.

3.  Servicii de ingrijiri medicale si sociale la domiciliu asigurate prin programe de voluntariat sau in colaborare cu primariile de sector.

4. Sustinerea cazurilor sociale prin campanii.

5. Dezvoltarea conceptului de îngrijiri paliative si servicii sociale integrate si multidisciplinare.

6. Cursuri de formare in diferite profesii socio-medicale; curs de baza si cursuri de educatie continua propriu pentru initierea si formarea echipelor care doresc sa dezvolte un serviciu de ingrijire la domiciliu; programe de formare de formatori in domeniul ingrijirilor integrate, multidisciplinare;elaborarea de ghiduristandarde si protocoale pentru promovarea si aplicarea ingrijirilor integrate la diverse nivele ale asistentei medicale si sociale

7. Stimularea dezvoltarii stiintifice si de cercetare in campul ingrijirilor integrate si multidisciplinare prin structurarea cadrului logistic in vederea realizarii unor servicii moderne de comunicare electronica in timp real, medic-pacient; fundamentarea si stimularea cooperarii dintre diverse institutii care actioneaza in sfera medico-sociala, pentru acceptarea dezvoltarea si implementarea tipurilor de îngrijiri integrate si multidisciplinare.

8. Cooperarea cu alte organizatii (guvernamentale, profesionale, culturale, neguvernamentale etc.)

9. Abordarea institutiilor guvernamentale si crearea de grupuri de presiune (lobby) pe langa institutiile guvernamentale din sistemul social sau medical national in vederea sistematizarii planurilor si programelor sociale ori medicale circumscrise scopului asociatiei in conformitate cu standardele europene.

10. Editarea, tiparirea, difuzarea, prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare cu institutii de stat sau private, de carti, reviste, albume, publicatii diverse din domeniul stiintific, informatic, audio-vizual, literar, alte publicatii periodice, afise, material publicitar si documentar pentru cunoasterea si realizarea activitatilor proprii sau privind activitati ale unor institutii în legatura cu scopul Asociatiei.

11. Organizarea, asigurarea si garantarea circulatiei informatiilor prininformatizarea, crearea unor fluxuri informationale si a unor sisteme comunicationale verticale, orizontale si transversale, crearea unor banci de date cu specific socio-medical în spatii proprii Asociatiei ori în spatii apartinand sistemului social national; realizarea unor evaluari ale activitatii de inregistrare a datelor privind asistenta sociala circumstantata scopului Asociatiei, promovarea si sustinerea acestor studii de evaluare în fata autoritatilor statale din domeniul socio-medical

12.  Activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in ceea ce priveste mediul de lucru si accesul la sistemul sanitar, inclusiv campanii de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie;
13. Campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire si promovarea necesitatii controalelor medicale regulate;
14. Cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile, accesul la sistemul sanitar, etc.;
15. Activitati pentru reinsertia sociala a persoanelor vulnerabile si pentru identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de lucru, asistenta, consiliere etc.;

16.Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala, precum si in actitivati de ingrijire medicala si sociala la domiciliu a persoanelor cu dizabilitati, a grupurilor vulnerabile